TERIVA stara i nowa

Strop TERIVA jest dobrze znany na budowie. Większość wykonawców rozróżnia poszczególne typy stropów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że obowiązująca od kilku lat norma wprowadziła nieco inne wymagania dotyczące stropów TERIVA i w związku z tym zmieniła również oznaczenia jej typów. Inaczej określa się teraz nośność stropów, bo do obliczeń przyjmuj się inne wartości obciążeń – nowe typy stropów mają nośność 400, 600 lub 800 kg/m2, przy czym 400 kg/m2 odpowiada dawnej nośności 150 kg/m2. Jest to w zupełności wystarczająca dla większości domów, dlatego ten typ stropów jest najpopularniejszy. I tak nowa nazwa TERIVA 4,0 zastąpiła stare TERIVA I i TERIVA I NOVA, a TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 to dawne TERIVA II i TERIVA III.

 

Inne nazwy to nie wszystko. Istotną zmianą jest też konieczność stosowania dodatkowego zbrojenia przy podporach. Ułatwia ono współpracę stropu ze ścianą i zapobiega powstawaniu rys na ich styku.

 

Porównanie “nowych” i “starych” oznaczeń stropów TERIVA

Aktualne

Dotychczasowe

Wysokość stropu

[mm]

Rozstaw osiowy belek [mm]

Długość maks. belek [m]

TERIVA 4,0/1

TERIVA I

TERIVA I NOVA

240

600

7,20

TERIVA 6,0

TERIVA II

340

450

7,80

TERIVA 8,0

TERIVA III

340

450

7,20

Źródło: MURATOR nr 5/2007 str. 125