Warto wiedzieć

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Jeśli w okresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2007r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po dniu 30 kwietnia 2004r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.

 

Uprawnionymi są osoby fizyczne, które:
1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych,
2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT,
3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,
4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu ich odsprzedaży,
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością,
6) posiadają pozwolenie na budowę.

 

Wniosek o zwrot VAT może być złożony:
1. po zakończeniu inwestycji, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo
2. raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008r.

 

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. 22% stawką podatku VAT określi obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa.

Źródło: www.pustaki.com

 

 

Keramzyt wynaleziono przypadkiem.

W 1913 roku niesolidny palacz w cegielni Haydey’a w USA dosypał do pieca zbyt dużo miału węglowego i zasnął. Gdy się obudził okazało się, że zamiast pięknej czerwonej cegły w piecu jest brunatna masa. Był bardzo twarda, ale nadzwyczaj lekka. Pragmatyczny właściciel cegielni wpadł na pomysł opatentowania sposobu wytwarzania spęczniałych gliniastych grud. Materiał nazwał (od swego nazwiska) haydit. Pierwsza produkcja ruszyła w 1917r.

Źródło:  www.pustaki.com

 

 

Cement portlandzki

Cement portlandzki to szary, sypki materiał otrzymywany ze zmielenia klinkieru z gipsem i dodatkami hydraulicznymi. Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest Anglikowi Josephowi Aspdinowi, który w 1824r. uzyskał patent na jego wyrób. Nazwa pochodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor skał w Portland.

Źródło:  Wikipedia