Jak zbudować strop

  

Przed przystąpieniem do wykonywania stropów TERIVA należy sprawdzić:

– zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną,

– wypoziomowanie podpór. 

 

 

1. Układanie kształtek wieńcowych

 

 

 

 

2. Układanie i podpieranie belek stropowych

 

 

 

 

3. Wykonanie żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

 

 

 

 

4. Ukladanie pustaków stropowych

 

  Pustaki stropowe TERIVA I NOVA

   

 

5. Wykonanie wieńców stropowych

 

 

 

  

6. Wykonanie żebra rozdzielczego

 

 

 

 

7. Betonowanie stropu