Stropy TERIVA

 

INFORMACJE OGÓLNE »
ZASTOSOWANIE »
WŁAŚCIWOŚCI »
MONTAŻ »
TRANSPORT I SKŁADOWANIE »

INFORMACJE OGÓLNE

Stropy TERIVA są żelbetowymi (monolityczno-prefabrykowanymi) stropami gęstożebrowymi belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z prefabrykowanych kratownicowych belek stropowych i prefabrykowanych pustaków keramzytowych TERIVA oraz monolitycznego betonu wylewanego na budowie.

Zalety stropów TERIVA:

 • niski koszt,
 • wytrzymałość i bezpieczeństwo,
 • łatwy transport i składowanie,
 • łatwy i szybki montaż (gotowe, prefabrykowane elementy nie wymagają wielkiego doświadczenia przy układaniu na budowie),
 • możliwy ręczny montaż przez dwie-trzy osoby, bez używania ciężkiego sprzętu,
 • montaż nie wymagający pełnego deskowania konstrukcji stropu, lecz tylko podpór montażowych,
 • uniwersalność – łatwo dostosować do pomieszczeń o nieregularnych kształtach (prefabrykowane belki można skracać do wymaganej długości),
 • duża powierzchnia rozpiętości stropu (belki o długości do 7,80 mb),
 • gdy potrzebna jest większa nośność stropu można zamówić belki z większym zbrojeniem lub dozbroić na budowie,
 • przenoszenie obciążeń użytkowych do 5,0 kN/m2,
 • dobra izolacyjność termiczna i akustyczna,
 • niewielki ciężar.

 Zastosowanie pustaków stropowych z keramzytu zapewnia dodatkowo:

 • jeszcze mniejszy ciężar stropu,
 • jeszcze wyższą izolacyjność termiczną i akustyczną,
 • wysoką odporność na wilgoć i mróz,
 • wysoką odporność na działanie pleśni, grzybów i mikroorganizmów,
 • wysoką przyczepność tynków,
 • łatwość przecinania pustaków,
 • przyjazny dla ludzi i środowiska (keramzyt jest materiałem ekologicznym, wytwarzanym z surowców naturalnych i nie zawiera pierwiastków promieniotwórczych).

 Ze względu na powyższe zalety bardzo wielu architektów chętnie przewiduje je w swoich projektach.

Na górę ^

ZASTOSOWANIE

Stropy TERIVA są sprawdzonym, nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym dla budownictwa mieszkaniowego (niskiego i wielokondygnacyjnego), a także dla budownictwa użyteczności publicznej i przemysłowej.

Obecnie to jedne z najpopularniejszych stropów wykonywanych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. 

Na górę ^

WŁAŚCIWOŚCI

STROPY TERIVA

TERIVA I NOVA

TERIVA I-bis

TERIVA II

TERIVA III

Obciążenie użytkowe [kN/m2]

1,5

1,5

3,0

5,0

Wysokość konstrukcyjna stropu [cm]

24

26,5

34

34

Wysokość pustaka [cm]

21

23,5

30

30

Grubość płyty nadbetonu [cm]

3

3

4

4

Osiowy rozstaw belek [cm]

60

45

45

45

Długość belek

(modul co 0,30 mb) [mb]

2,10 – 7,20

2,10 – 7,20

2,10 – 7,80

2,10 – 7,20

Zużycie pustaków na 1 m2 stropu [szt]

6,7

9,2

9,2

9,2

Zużycie belek  na 1 m2 stropu [mb]

1,67

2,22

2,22

2,22

Zużycie betonu na 1 m2 stropu [m3]*

0,0465

0,075

0,097

0,097

*  zużycie na budowie, bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych uzupełniających elementach stropu wykonywanych z betonu monolitycznego.

 Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna stropu powinna spełniać wymagania określone w normie PN-87/B-02151/03. W celu zagwarantowania spełnienia tych wymagań, rozwiązania podłóg w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy przyjmować odpowiednie rozwiązania według “Katalogu rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego” jak dla stropów gęstożebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu.

 Odporność ogniowa

Odporność ogniowa stropów TERIVA przy wykończeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o grubości nie mniejszej niż 10 mm wynosi REI 60. Odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia stropu lub specjalnych zabezpieczeń.

 Izolacyjność cieplna

Izolacyjność cieplna stropów TERIVA, bez warstw wykończeniowych (od góry i od dołu), określona oporem cieplnym wynosi odpowiednio:

 • dla TERIVA I NOVA – 0,37 m2K/W,
 • dla TERIVA I-bis – 0,37 m2K/W,
 • dla TERIVA II i TERIVA III – 0,39 m2K/W.

Na górę ^

MONTAŻ

Kolejność montażu:

 • wciągnięcie i rozstawienie belek stropowych z włożeniem pojedynczych zadeklowanych pustaków na końcach belek,
 • stemplowanie belek stropowych,
 • ułożenie pustaków stropowych,
 • dokładne sprawdzenie solidności i poziomu podpór oraz równoległości belek,
 • zamontowanie zbrojenia wieńców stropowych oraz żeber rozdzielczych,
 • zalewanie stropu betonem przynajmniej klasy B-15,
 • pielęgnacja betonu.  więcej »

Na górę ^

TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Pustaki stropowe składowane są na paletach. Palety można składować pionowo do dwóch palet z pustakami w warunkach magazynów i składów (podłoże stabilne i utwardzone) oraz w jednej warstwie palet na placach budowy. Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigami przy użyciu zawiesi nie niszczących pustaków w trakcie rozładunku.

Belki należy składować na podłożu wyrównanym na dwóch podkładkach grubości min. 8 cm ułożonych w odległości ok. 1/5 długości od jej krańców. Kolejne warstwy belek należy układać na przekładkach o grubości min. 4 cm. 

Na górę ^