Bloczki betonowe

  INFORMACJE OGÓLNE »
ZASTOSOWANIE »
WŁAŚCIWOŚCI »
MONTAŻ »
TRANSPORT I SKŁADOWANIE »

INFORMACJE OGÓLNE

Oferujemy w sprzedaży bloczki betonowe M-6 stosowane do budowy ścian fundamentowych. Produkcja na wibroprasie w nowoczesnych formach zapewnia idealne wymiary oraz powtarzalność całej produkcji. Zastosowanie odpowiedniej mieszanki kruszyw powoduje, że są one wytrzymałe i mają jednolitą strukturę. Produkowane przez nas bloczki są z betonu klasy B-15.

Zalety budowania z bloczków betonowych:
– naturalne składniki: piasek, żwir, cement, woda,
– niska cena,
– duża dokładność wykonania,
– brak szalowania.

ZASTOSOWANIE

Bloczki betonowe mają zastosowanie do budowy ścian fundamentowych i piwnic oraz ich podwyższenia ponad poziom „0” w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym oraz innych obiektach.

WŁAŚCIWOŚCI

Wymiary: 38 x 24 x 12 cm

Klasa betonu: B15

Waga: ok. 25 kg

Ilość na palecie handlowej: 80 szt.

Zużycie przy murowaniu ściany:
– o szerokości 38 cm – ok. 35 szt. na 1 m2 ściany;
– o szerokości 24 cm – ok. 22 szt. na 1 m2 ściany;
– o szerokości 12 cm – ok. 11 szt. na 1 m2 ściany;

Naturalne składniki:
– piasek
– żwir
– cement
– woda

MONTAŻ

Produkowane przez nas bloczki betonowe pozwalają na murowanie ścian o grubości 38, 24 lub 12 cm. Do murowania należy używać zaprawy cementowej, a ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową. Po wymurowaniu ścian należy zgodnie ze sztuką budowlaną otynkować mury, a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Bloczki betonowe składowane są na paletach po 80 szt. Palety można składować pionowo do dwóch palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów (podłoże stabilne i utwardzone) oraz w jednej warstwie palet na placach budowy. Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigami przy użyciu zawiesi nie niszczących bloczków w trakcie rozładunku.