Co powinno być w projekcie budowlanym

Każdy strop TERIVA powinien być zaprojektowany przez konstruktora. W projekcie oprócz stropu muszą być narysowane wszystkie elementy podpierające strop. Wszelkie zmiany w stropie muszą być uzgodnione z konstruktorem.

 

Co powinno być znajdować się w projekcie:

·   kierunek układania belek stropowych i ich rozstaw,

·   wymiary i zbrojenie wieńców oraz wszystkich żelbetowych elementów podpierających strop (słupów, belek, podciągów),

·   rozmieszczenie i sposób zbrojenia żeber rozdzielczych,

·   zestawienie ilościowe materiałów:

·   długości i liczba belek,

·   liczba pustaków,

·   gatunek stali, średnice oraz ilości prętów zbrojeniowych,

·   klasa betonu stosowanego na wieńce, żebra i podciągi, nadbeton,

·   sposób wykonania wzmocnień pod ściany ustawiane na stropie równolegle do belek,

·   liczba podpór montażowych i ich rozmieszczenie pod belkami,

·   rozmieszczenie i sposób zbrojenia dodatkowego,

·   sposób wykonania w stropie otworów na instalacje. Jeżeli otwory są małe i rozmieszczone wzdłuż belek, wystarczy rozsunięcie pustaków na określoną odległość, ale często wykonywać trzeba tak zwane wymiany, czyli belki podtrzymujące strop wokół otworu, lub wylewki, czyli fragmenty stropu wykonane jako płyty monolityczne.

 

Źródło: MURATOR nr 1/2007 i nr 5/2007; www.muratordom.pl