Stropy TERIVA I-bis

   

INFORMACJE OGÓLNE »
ZASTOSOWANIE »
WŁAŚCIWOŚCI »
MONTAŻ »
TRANSPORT I SKŁADOWANIE » 
WIZUALIZACJE »


INFORMACJE OGÓLNE

Stropy TERIVA I-bis są gęstożebrowymi stropami belkowo-pustakowymi. To sprawdzone, nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne, do którego głównych zalet zalicza się:

 • niski koszt,
 • wytrzymałość i bezpieczeństwo,
 • łatwy i szybki montaż – dzięki niewielkiemu ciężarowi prefabrykowanych elementów możliwy jest ręczny montaż, bez używania ciężkiego sprzętu budowlanego,
 • bardzo dobra izolacyjność termiczna i akustyczna,
 • bardzo dobra odporność na działanie pleśni, grzybów i mikroorganizmów.

Stropy te składają się z:

 • belek stropowych (rozpiętość do 7,20 mb),
 • pustaków stropowych (keramzytowe),
 • betonu wylewanego na budowie (klasa nie niższa niż B15). więcej »

 ZASTOSOWANIE

Stropy TERIVA I-bis przeznaczone są do stosowania w obiektach budowlanych, w których obciążenie zmienne użytkowe nie przekracza 1,5 kN/m2.

 
WŁAŚCIWOŚCI

 • obciążenie zmienne użytkowe – 1,5 kN/m2;
 • rozstaw osiowy belek – 45,0 cm,
 • rozpiętość modularna stropu – 2,10 – 7,20 m ze stopniowaniem co 0,30 m,
 • wysokość konstrukcyjna stropu – 26,5 cm,
 • wysokość pustaka – 23,5 cm,
 • grubość warstwy nadbetonu – 3,0 cm,
 • zużycie pustaków – 9,2 szt./m2 stropu,
 • zużycie belek – 2,22 m/m2 stropu,
 • zużycie betonu na budowie – 0,075 m3/m2stropu (bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych uzupełniających elementach stropu wykonywanych z betonu monolitycznego),
 • izolacyjność akustyczna stropu powinna spełniać wymagania określone w normie PN-87/B-02151/03. W celu zagwarantowania spełnienia tych wymagań, rozwiązania podłóg w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy przyjmować odpowiednie rozwiązania według “Katalogu rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego” jak dla stropów gęstożebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu,
 • odporność ogniowa wynosi 1h, przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 10 mm; odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia dolnej powierzchni lub specjalnych zabezpieczeń,
 • izolacyjność cieplna stropu, bez warstw wykończeniowych, wynosi 0,37 m2K/W.

 
MONTAŻ

Kolejność montażu:

 • wciągnięcie i rozstawienie belek stropowych z włożeniem pojedynczych zadeklowanych pustaków na końcach belek,
 • stemplowanie belek stropowych,
 • ułożenie pustaków stropowych,
 • dokładne sprawdzenie solidności i poziomu podpór oraz równoległości belek,
 • zamontowanie zbrojenia wieńców stropowych oraz żeber rozdzielczych,
 • zalewanie stropu betonem przynajmniej klasy B-15 ,
 • pielęgnacja betonu.  więcej »

 
TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Pustaki stropowe składowane są na paletach. Palety można składować pionowo do dwóch palet z pustakami w warunkach magazynów i składów (podłoże stabilne i utwardzone) oraz w jednej warstwie palet na placach budowy. Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigami przy użyciu zawiesi nie niszczących pustaków w trakcie rozładunku.

Belki należy składować na podłożu wyrównanym na dwóch podkładkach grubości min. 8 cm ułożonych w odległości ok. 1/5 długości od jej krańców. Kolejne warstwy belek należy układać na przekładkach o grubości min. 4 cm.


WIZUALIZACJE